Thursday, April 12, 2012

materialisma satu agama ciptaan makhluk - mengajak manusia kepada kesesatan

Sejauh mana benarnya dakwaan ini? Samakah dengan teori Darwin? Atau doktrin Komunisma?

 
Darwin

teori ini sedang menguasai pemikiran masyarakat

Apa yang manusia idamkan di dunia ini mungkin akan bertukar menjadi "tuhan" kepada mereka kecuali yang tersedar bahawa itu semua tipudaya yang dicipta Maha Kuasa. Oleh itu mampukah kita menguasai alam atau alam yang menguasai kita?


Akhirnya? Kita kecundang dengan mudah sebelum diuji. Dalam pada kita memahami dan menginsafinya, kita msih lagi terdorong kearah tersebut. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak pernah memahami perkara ini? Sukar jika kita tidak memberikan perhatian sewajarnya terhadap gejala ini. Ia ada bersama kita setiap masa.


Hadith:
Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:”Kelak bumi akan memuntahkan jantung hatinya berupa tiang-tiang emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh seraya berkata: ”Kerana inilah aku jadi pembunuh. Kemudian datang pula si perompak, lalu berkata: ”Kerana inilah aku putuskan hubungan silaturrahim. Kemudian datang pula si pencuri seraya berkata: ”Kerana inilah tanganku dipotong”. Sesudah itu mereka tinggalkan sahaja harta kekayaan itu, tiada mereka mengambilnya sedikitpun.” (Muslim)

Huraian
Lazimnya manusia mencari kekayaan dan harta benda. Malah kadangkala kerana gila mengejar harta dunia, manusia terpengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan sehingga ada yang sanggup berbunuh-bunuhan, merompak dan memutuskan silaturrahim. Dunia dicipta untuk menguji manusia siapakah yang paling bertakwa. Sesungguhnya harta dunia tidak akan membawa membawa apa-apa erti jika ia tidak dimanfaatkan ke jalan yang diredhai Allah. Hakikat harta diterangkan Rasulullah s.a.w seperti sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 

“Seorang hamba (manusia) berkata, ‘Hartaku, hartaku!’ Padahal hartanya itu sesungguhnya ada 3 jenis:
(1) Apa yang dimakannya lalu habis.
(2) Apa yang dipakainya lalu lusuh.
(3) Apa yang disedekahnya lalu tersimpan untuk akhirat.
Selain yang 3 itu, semuanya akan lenyap atau ditinggalkan kepada orang lain”. (Muslim)

Harapnya antara kita tidak terlalu jauh tersesat dan dapat segera kembali.

Sentiasalah berwaspada. Jerat ada dihadapan mata.Darwinisma begitu menonjol di dunia Barat. Idea ini dipaksakan kepada masyarakat timur termasuk negara kita. Kita dipaksa menerima semua ini jika mahu menjadi negara maju seperti mereka. Sebahagian dari kita hari ini sedang bergelut menuju ke arah yang sama. Kita bersedia menjadi penganut agama Darwinisma tanpa disedari.

Keterbalikannya ialah berlakulah adil kepada diri sendiri. Imbangilah seberapa yang terdaya, usah menolak mentah-mentah perkara baru tetapi sesuaikanlah dengan ajaran agama supaya tidak tersalah langkah. Elakkan bersikap melampau atau melebihi batas. Kita renungi kupasan berikut.


MATERIALISMA

Seperti yang telah disebutkan materialisme adalah sebuah pergerakan ideologi merbahaya yang berusaha menghancurkan nilai-nilai spiritual dan menjauhkan manusia daripada pegangan agama. Majoriti besar masyarakat hari ini, samada sedar atau tidak, kekal di dalam belenggu psikologi materialisme. Bagaimanapun, seperkara yang harus difikirkan; kesetiaan terhadap pegangan materialisme bukanlah penyebab kepada penafian terhadap kewujudan Tuhan. sebilangan besar masyarakat tetap mengakui akan kewujudan-Nya namun tetap berpegang kepada fahaman materialisme. Al-Qur’an menjelaskan golongan yang berfikiran seperti ini:

Katakanlah: ‘Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang berkuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?’ Maka mereka akan menjawab: ‘Allah’. Maka katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak bertakwa?’. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; dan tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Surah Yunus: 31-32

Katakanlah: ‘Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak beringat?’ Katakanlah: ‘Siapakah yang empunya langit yang tujun dan yang empunya ‘Arasy yang besar?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah’. Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak bertakwa?’. Katakanlah: ‘Siapakah yang ditangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang Dia lindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-Nya) jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah’. Katakanlah: ‘(Kalau demikian) maka dari jalan manakah kamu ditipu?’. Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Surah Mukminun: 84-90

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’, nescaya mereka menjawab: ‘Allah’. Katakanlah: ‘Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?’. Katakanlah: ‘Cukuplah Allah bagiku’. Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. Surah Az-Zumar: 38


Seperti yang dapat difahami dari ayat di atas, golongan ini mendakwa bahawa mereka percaya kepada Tuhan dan agama-Nya. Akan tetapi, mereka tidak menunjukkan rasa pengagungan mereka terhadap kebesaran-Nya bahkan dalam diam-diam menyekutukan-Nya. Mereka adalah penganut agama batil yang terhasil akibat prinsip pegangan hidup yang jauh dipalingkan daripada agama yang benar. Seperti mana juga di masa lalu, betapa ramai manusia hari ini yang berpegang kepada agama yang batil dan menjauhkan diri mereka dari kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

Selain daripada golongan yang disebutkan di atas, di sana juga terdapat golongan yang secara terbuka mengisytiharkan penafian terhadap Allah dan Hari Kemudian. Mereka berusaha mempengaruhi orang ramai untuk melakukan kekufuran dan sekaligus menyertai mereka. Metodologi yang digunakan oleh para materialis di dalam masyarakat yang mengamalkan pemahaman agama yang terpesong (masyarakat di mana pemahaman tentang Tuhan adalah menyeleweng) adalah berbeza jika dibandingkan dengan kaedah di mana individunya cenderung terhadap fahaman atheisme. Materialis menjerumuskan manusia ke lembah syirik dengan mereka-reka agama bagi setiap masyarakat dan menyebatikannya dengan inspirasi yang diperolehi daripada kepercayaan tentang kemutlakan alam kebendaan.

Sudah pasti golongan yang menyimpang jauh daripada ajaran agama yang sebenar tidak mampu berjuang menentang kekufuran apatah lagi untuk memusnahkannya. Kekeliruan dalam memahami agama, sedar atau tidak, akan menyediakan suatu sokongan terhadap sistem kekufuran. Ini adalah mengapa, sekiranya seseorang ingin berjihad menentang kekufuran, kemampuan untuk menggarap pemahaman agama yang benar dan tepat mengenai konsep agama batil yang didirikan di atas tunjang fahaman materialisme dan menguasainya dengan sempurna adalah amat penting.

Di dalam lembaran berikutnya, perbincangan mengenai beberapa ciri-ciri agama materialis dan evolusionis akan diterangkan. Persamaan yang menarik di antara sistem yang diwariskan di dalam kepercayaan agama yang batil dan kepercayaan syirik yang diisyaratkan di dalam al-Qur’an akan dibincangkan secara khusus. Jahiliyyah Abad 20

Allah s.w.t. memaklumkan di dalam kitab-Nya mengenai manusia yang menyembah makhluk selain daripada Dia, dan mengambil patung dan berhala sebagai dewa sembahan begitu juga dengan kisah-kisah mengenai perjuangan gigih para utusan-Nya ketika berhadapan dengan kaum tersebut. Sebahagian besar individu menganggap bahawa masyarakat zaman lalu yang menyembah patung memiliki cara hidup yang primitif dan disebabkan itulah mereka berpegang kepada amalan tersebut. Akibatnya, mereka menganggap sesetengah kaum asli Afrika yang sehingga hari ini menyembah patung adalah kerana keprimitifan mereka.

Namun begitu, pemerhatian yang lebih teliti ke atas pemahaman dan sudut pandangan masyarakat lalu yang dikenali sebagai jahiliyyah di dalam Al-Qur’an mendedahkan bahawa mereka memilik banyak persamaan dengan golongan tertentu yang ada hari ini. Seperti mana masyarakat pagan lalu menjadikan patung dan objek kayu dan batu sebagai tuhan, rasional yang menganggap materi yang tidak bernyawa sebagai suatu bentuk pemujaan juga turut menjadi anutan yang dominan di zaman kita ini. Sebelum meneruskan perbandingan di antara rasional masyarakat pagan lalu dan hari ini, kita akan memerhatikan beberapa ayat Qur’an berkenaan masyarakat ini.


Salah satu daripada kaum yang dikenal pasti di dalam al-Qur’an ialah kaum Nabi Ibrahim:

Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya: ‘Wahai ayahku! Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?’. Surah Maryam: 42

Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya: ‘Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?’. Mereka menjawab: ‘Kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya’. Surah al-Anbiya: 52-54

Seperti yang tersebut di atas, bapa Nabi Ibrahim a.s dan kaumnya menjadikan material kaku yang dihasilkan dengan tangan mereka sendiri malah tidak mempunyai sebarang kuasa mencipta sebagai tuhan sembahan. Dengan menganggap apa sahaja sebagai tuhan adalah bererti menyifatkannya (samada separuh atau seluruhnya) sebagai kuasa yang bertanggungjawab ke atas penciptaan, memberi rezeki, memberi rahmat, menyembuhkan, merancang dan mengawal proses alam semesta. Para musyrikin di zaman Nabi Ibrahim a.s percaya bahawa setiap bentuk patung yang diukir oleh mereka sendiri memiliki kekuasaan yang disebutkan di atas dan sekaligus mengangkatnya sebagai tuhan sembahan.

Amalan Syirik yang Dominan di Dalam Masyarakat Hari Ini

Golongan kufur zaman lalu mendakwa bahawa patung-patung yang diukir dengan batu dan kayu, yang tidak berkuasa untuk bergerak atau berbicara, memiliki sejenis kuasa bahkan mencipta alam semesta dan menguasainya, dan mereka menyembahnya dan memohon kesihatan, rezeki dan anugerah rahmat darinya. Dengan keterangan ini, kita dengan jelas dapat membandingkan di mana majoriti besar manusia hari ini juga turut mengamalkan rasional serupa seperti yang dilakukan oleh para musyrikin silam. para materialis dan evolusionis percaya bahawa unsur tidak bernyawa yang tersusun melalui himpunan dan longgokan atom yang kaku sebagai suatu kuasa. Mereka mendakwa bahawa sebagai suatu hasil kebetulan, materi yang tidak bernyawa berupaya mencipta dirinya sendiri untuk menghasilkan variasi hidupan yang sempurna dan begitu kompleks.

Bahkan, mereka menganggap semua kejadian di dalam alam semesta adalah di bawah kekuasaan atom-molekul yang kaku dan mati ini. Sebagai contoh, mereka menganggap bencana alam akibat gempa bumi (yang mereka sifatkan sebagai ‘kemurkaan alam’ atau ‘bencana alam’) adalah terjadi kerana kehendak ‘alam semulajadi’. Walau bagaimanapun, mereka gagal untuk menerangkan hakikat sebenar kuasa atau asal usul kuasa yang dipanggil alam ini. Unsur yang dipanggil alam pada hakikatnya adalah tidak berbeza dengan tuhan sembahan yang digelar oleh masyarakat kufur silam sebagai ‘dewa bumi’ atau ‘dewa pemberi rezeki’. Perbezaan di antara keduanya hanyalah bentuk simbol; ketuhanan kini disifatkan sebagai materi yang mati dan tidak mampu dicapai dan juga kuasa kebetulan, yang mereka yakini bertanggungjawab terhadap kuasa penciptaan.

Pierre Paul Grasse, seorang ahli zoologi Perancis dan evolusionis yang bersemangat, menerangkan konsep ketuhanan yang tersembunyi bagi golongan evolusionis dan materialis sebagai berikut:

Kebetulan menjadi suatu pengurnia rezeki, di mana, di sebalik tirai atheisme, tidak dijolokkan dengan nama tetapi disembah secara rahsia.

 

Penyifatan kuasa penciptaan terhadap material yang tidak berjiwa dan atom yang mati adalah kecacatan logik akal yang sangat serius. Seperti mana kepercayaan para musyrikin zaman silam bahawa patung sembahan mereka adalah berkuasa mencipta makhluk hidupan, maka begitu jugalah halnya bagi para materialis dan evolusionis di zaman ini bahawa materi secara spontan berevolusi menjadi makhluk hidupan yang memberi suatu pengertian di mana elemen dan sejumlah unsur bahan sebagai kuasa hidup dan sedar yang membolehkannya memutuskan dan bertindak di atas sesuatu keputusan. Daripada sudut pandangan ini, mereka sebenarnya menyifatkan segala-galanya sebagai suatu sifat ketuhanan.

Sebagai contoh, evolusionis menganggap sekuntum bunga mawar dengan warna merahnya yang memukau yang tumbuh di permukaan tanah yang kotor sebagai tuhan kerana mereka percaya bahawa bunga mawar tersebut wujud dengan sendiri atau bahan dan unsur yang membinanya secara spontan mencipta dan membentuknya. Begitu juga halnya, mereka melihat buah limau, epal, strawberi, pisang, anggur, bebunga, rusa, singat, gajah, semut, lebah, lalat, ikan dan ringkasnya, seluruh makhluk hidupan termasuk bukan hidupan memiliki kemampuan mencipta diri sendiri kerana mereka mendakwa bahawa semuanya membentuk struktur fizikal yang ada hari ini melalui kehendak dan kekuasaan yang tersendiri.

Dalam sebuah contoh lain, evolusionis mendakwa bahawa seekor lebah yang dahulunya adalah haiwan lain tidak semena-mena memutuskan untuk menjadi seekor lebah dan kemudian mula membentuk mekanisme tubuh badan yang berupaya menghasilkan madu. Mereka mendakwa bahawa lalat pada mulanya tidak berupaya untuk terbang, tetapi kemudiannya membentuk sepasang sayap dan dengan itu memulakan penerbangan. Bahkan, lalat ini menyiapkan diri mereka dengan mekanisme penerbangan yang sempurna dengan teknologi yang jauh lebih canggih berbanding kapal terbang dan helikopter yang ada hari ini.

Para evolusionis amat mahir mereka-reka cerita yang sama ke atas berjiwa juta hidupan lain di atas muka bumi. Semuanya berkongsi asas yang sama iaitu; susunan atom mati yang membina organisma hidupan atau alam di mana mereka berada memiliki semacam suatu fungsi sedar dan kebijaksanaan. Istilah-istilah seperti pilihan semulajadi, mutasi rawak dan pemisahan geografi yang memberi sedikit sentuhan saintifik menghiasi cerekarama yang dihasilkan oleh evolusionis. Apa yang mereka agungkan pada hakikatnya adalah material kaku di dalam alam secara spontan berkuasa mencipta makhluk hidupan iaitu pisang, lalat, kucing, ikan paus, zirafah, rama-rama, semut, gajah dan generasi mereka seterusnya.

Berdasarkan kepada evolusionis, atom-atom ini jugalah yang mencipta ruang atmosfera dengan begitu sempurna, mentadbir dan mereka bentuknya. Dan dengan itu, atmosgera mampu menjadi sebuah atap protektif bagi planet bumi dan membentuk segala keperluannya. Ini bermaksud, mereka yang mengagungkan materi yang menyifatkan kekuasaan mutlak kekuasaannya. Menurut mereka, karbon, hidrogen, nitrogen dan besi semuanya adalah kuasa pencipta.

Sekali lagi, menurut keperacyaan pelik ini, atom yang sama juga mula berhimpun dan tidak semena-mena menyusun dirinya untuk membentuk sepasang mata yang mampu melihat. Tingkahlakunya begitu rapi dan sempurna yang memastikan bahagian lain mata akan membentuk rongga mata dan dengan begitu sabar menunggu sebarang akibat kebetulan yang akan membentuk rongga sebelum membentuk organ mata. Evolusionis melihat bahawa atom yang membina mata adalah pencipta kerana mereka percaya bahawa semuanya itu ‘berkemampuan untuk mencipta organ sesempurna itu’. Seperti mana masyarakat musyrikin silam menganggap hujan sebagai tuhan, para evolusionis juga turut mengangkat atom yang membina organ mata sebagai tuhan mereka.

Dari sudut pandangan ini, setiap individu dapat menyimpulkan bahawa agama bagi materialis dan evolusionis memiliki berjuta-juta tuhan untuk disembah. Dengan mendakwa bahawa setiap makhluk di dalam alam semesta wujud dengan sendirinya melalui sesiri kebetulan adalah bererti mengakui setiap satu daripada hidupan dan kuasa ini sebagai pencipta. Hal ini tidaklah jauh berbeza jika dibandingkan dengan logik yang mendorong seseorang itu menyembah berhala atau memohon kesihatan dan kebaikan kepada patung yang diukir. Pada hakikatnya, era zaman penyembahan berhala ini kembali dipraktikkan.

Sembahan Golongan Evolusionis: Atom yang Mati

Apa pun yang kita lihat dan rasakan, samada seketul batu atau tanah, kerusi di mana kita bersandar, udara yang kita sedut, makanan yang kita makan untuk terus hidup, air yang terdiri daripada dua pertiga daripada kandungan tubuh badan, dan sebagainya yang terletak di luar atau dalam tubuh badan, yang hidup atau yang mati, hakikatnya adalah terbina daripada atom. Selain itu, galaksi-galaksi, bebintang, matahari dan planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita adalah terdiri daripada himpunan atom termasuk diri manusia sendiri. Dan hakikatnya, segala-galanya adalah terbina daripada susunana atom.

Makhluk hidupan termasuk manusia terbina daripada pelbagia unsur atom seperti karbon, hidrogen, oksigen, kalsium, magnesium dan besi. Di satu sudut lain, Darwinisme menegaskan bahawa atom-atom secara mendadak terhimpun bersama melalui suatu kuasa kebetulan. Iaitu, rasional evolusionis menyimpulkan bahawa longgokan atom-atom kaku melakukan mekanisme membuat-keputusan dan yang akhirnya membentuk, sebagai contoh, seorang jurutera nuklear yang amat mahir di dalam bidang fizik atom.

Dengan memerhatikan secara lebih dekat terhadap dakwaan yang tidak berasas ini, kita dapat menyimpulkan konklusi berikut: di bawah satu kuasa yang tidak diketahui asal usulnya, pelbagai atom mula wujud yang kemudiannya secara kebetulan berkumpul bersama untuk menghasilkan bintang-bintang dan planet, ringkasnya seluruh alam semesta. Kemudian, melalui longgokan kebetulan atom yang sama, sebutir sel hidupan dengan struktur yang begitu kompleks mula terhasil.

Sel hidup ini kemudiannya melalui sebuah proses evolusi dan menghasilkan pelbagai hidupan dengan sistem yang begitu luarbiasa, dan di kemuncak siri perubahan ini akhirnya membentuk seorang individu manusia dengan fungsi kebijaksanaan yang rumit. Seorang manusia yang tercipta semata-mata akibat proses kebetulan, sekali lagi berjaya menemui atom yang membina dirinya dengan membuat pemerhatian melalui mikroskop elektron misalnya, yang juga dibentuk melalui kebetulan. Inilah sebenarnya yang didakwa oleh Darwin sebagai sebuah tesis saintifik, dan teori evolusi kemudiannya secara jelas menerima setiap atom sebagai ‘tuhan’.

Pada hakikatnya, kekisi atom yang membina individu manusia dengan fungsi kebijaksanaan dan intelektual tidak memiliki sebarang kualiti atau kuasa dengan sendirinya. Akan tetapi, evolusionis entah bagaimana mendakwa bahawa atom yang mati membentuk individu manusia dan kemudian ‘struktur atom’ ini memutuskan untuk pergi ke sekolah dan berjaya memiliki segulung ijazah daripada universiti. Berdasarkan kepada dakwaan yang sama, atom-atom memiliki kebolehan yang sangat memukau; mampu merasa makanan yang juga terbina daripada atom; menghidu bau menyegarkan sekuntum bunga mawar yang juga terbina daripada atom dan memberi senyuman yang manis. Atom yang sama juga merasa kehangatan udara di sekitarnya. Pada masa yang sama, atom-atom juga mendengar gelombang suara yang dipindahkan dari radio dan mengubahnya menjadi irama muzik. Menurut evolusionis lagi, pelbagai atom yang berkumpul secara rawak mampu berfikir, merasa rindu, sedih dan gembira serta bergelak ketawa ketika menonton sebuah filem komedi. Komuniti jahiliyyah silam mendakwa bahawa ukiran kayu sembahan mereka memiliki kuasa istimewa, sebaliknya evolusionis yang ada hari ini menyifatkan kuasa istimewa tersebut kepada atom-atom.

Akan tetapi, adalah sangat jelas bahawa tidak ada sesuatu pun di dalam alam semesta yang dapat diserahkan kewujudannya semata-mata kepada kebetulan, iaitu pada asasnya di sana terdapat sebuah kuasa dan kebijaksanaan superior yang bertanggungjawab terhadap ciptaan hidupan di atas muka bumi. Seluruh kehebatan di dalam penciptaan manusia dan alam sendiri di kelilingi dengan petanda sebuah kebijaksanaan yang amat tinggi. Pemilik kebijaksanaan ini adalah Allah s.w.t., Tuhan seluruh langit dan bumi.

Allah berfirman kesia-siaan golongan penyembah tuhan yang batil ini dan mereka kelak pasti akan dimusnahkan:

Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, Bani Israil berkata: ‘Hai Musa! Buatlah untuk kami sebuah tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan’. Musa menjawab: ‘Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil’. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang sering mereka kerjakan. Surah Al-A’raf: 138-140

Amalan Menyembah Matahari

Antara perbezaan lain di antara materialis dan evolusionis hari ini dengan masyarakat jahiliyyah zaman silam adalah berkaitan dengan suatu doktrin yang berasaskan penyembahan matahari yang berakar sejak dahulu kala. Sebagai sumber cahaya dan tenaga, manusia sering menganggap bahawa kewujudan mereka adalah disebabkan matahari dan sekaligus mendewa-dewakannya. Sepanjang sejarah, kepercayaan khurafat ini telah menyesatkan sejumlah tamadun manusia daripada agama Allah yang sebenar. Al-Qur’an mengisyaratkan hal ini dan menjadikan Kaum Saba’ di zaman Nabi Sulaiman a.s sebagai contoh yang menjadikan matahari sebagai tuhan sembahan:

Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalang mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunykan dan apa yang kamu nyatakan. Surah An-Naml: 24-25

Apa yang jelas, penyembahan matahari adalah suatu praktikal jahiliyyah yang sesat. Memang benar bahawa matahari menyinarkan haba dan cahaya kepada bumi, akan tetapi rasa syukur seharusnya ditujukan kepada Allah s.w.t sebagai Penciptanya. Matahari adalah sekadar sebuah jisim materi tanpa sebarang kuasa yang diciptakan oleh Allah. Suatu hari kelak, sumber tenaganya akan kehabisan dan pasti mati, atau pun Allah akan memusnahkannya lebih awal sebelum saat itu. Oleh kerana Allah adalah Pencipta kepada matahari dan setiap jasad samawi yang lain, maka kepada-Nyalah rasa syukur harus ditujukan. Hal ini dinyatakan sebagai berikut:

Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan juga bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Surah Fussilat: 37

Apa yang menarik, golongan evolusionis hari ini mengulangi semula asas yang amat serupa dengan agama pagan penyembahan matahari ini melalui dakwaan bahawa kewujudan manusia adalah berpunca daripada matahari. Menurut sumber evolusionis, asal usul hidupan di muka bumi adalah berpunca daripada matahari dan sinaran yang dipancarkan darinya menyalakan hidupan di planet ini. Tenaga suria juga didakwa bertanggungjawab ke atas generasi spesis hidupan dan sumber sinarannya sebagai punca kepada proses mutasi yang mengakibatkan perubahan. Pendekatan ini diterangkan oleh Carl Sagan, seorang ahli astronomi terkemuka Amerika yang menulis di dalam bukunya, Cosmos:

Nenek moyang kita menyembah matahari dan mereka terselamat dari amalan yang bodoh.. Sekiranya kita mesti menyembah sebuah kuasa yang lebih gagah daripada kita, bukankah mengagungkan matahari dan bintang itu adalah suatu yang masuk akal?

Harlow Shapley, ahli astronomi evolusionis yang merupakan seorang mentor Carl Sagan terkenal kerana ucapannya: Orang-orang alim menulis, ‘Pada permulaannya Tuhan’, tetapi saya katakan, ‘Pada permulaannya hidrogen’. Iaitu Shapley percaya bahawa dengan peredaran masa, gas hidrogen berevolusi menjadi haiwan, pokok-pokok dan manusia. Apa yang jelas, pendewaan ke atas materi dan alam menggambarkan seluruh pandangan tidak masuk akal yang diutarakan oleh para evolusionis. ‘Agama’ bagi mereka adalah berdasarkan kepada penyembahan materi dan alam sekeliling.

Di satu sudut lain, individu manusia yang bijak dan berhikmah pasti akan memahami bahawa seluruh alam semesta tidak sekali-kali merupakan produk ciptaan material yang mati dan kaku. Sebaliknya, mereka akan mendapati kehebatan perancangan yang teliti dan kesenian di dalam setiap ciptaan serta mengakui akan kebesaran dan keagungan Allah s.w.t. Namun begitu, sebilangan besar manusia yang ada hari ini tetap buta terhadap hakikat ini dan terus mengagungkan kebendaan (materi). Ini adalah kerana, sebagaimana kaum Saba’: “Syaitan menjadikan perbuatan mereka itu indah di pandangan mereka dan memalingkan mereka daripada jalan (yang benar), dan mereka itu tidak diberi hidayah’.

Penyakit Materialisme dan Naturalisme

Di dalam himpunan Risalah An-Nur, sebuah koleksi ulasan berdasarkan al-Qur’an oleh Said Nurisi yang juga dikenali sebagai Badi’uzzaman dan merupakan salah seorang intelektual Islam abad 20, terdapat banyak perbahasan yang membincangkan kecacatan materialisme dan naturalisme. Materialisme dapat ditakrifkan sebagai ‘mengakui akan kewujudan materi sebagai hakikat tunggal’. Naturalisme sebaliknya adalah penyembahan alam semulajadi. Melalui istilah ini, Badi’uzzaman menumpukan perhatian terhadap materialisme dan Darwinisme, iaitu asas bagi kekufuran dan memberi penjelasan terperinci mengenai kecacatan logik pergerakan agama palsu ini:

Atau pun mereka membayangkan seperti mana yang dilakukan oleh materialis Fir’aun bahawa ‘mereka wujud dengan sendirinya, mendapat makanan dengan sendiri dan mencipta segala yang mereka perlukan dengan sendiri’ dan dengan itu, mereka tidak perlu beriman dan mengabdikan diri? Ini bererti mereka menganggap diri mereka sebagai pencipta, sebaliknya pencipta adalah sesuatu yang menjadi Pencipta kepada segalanya. Ini bermaksud, kesombongan dan penipuan menjadikan mereka begitu bodoh di mana mereka membayangkan seseorang sebagai pemilik kuasa yang mutlak yang begitu jelas amat lemah dan bahkan dapat ditewaskan oleh seekor nyamuk atau mikrob.

Materialis yang menggunakan akal adalah terhadap kepada apa yang terlihat jelas di hadapan mereka, dengan falsafah karut-marut yang berdasarkan kepada penipuan mereka, mengambil perubahan zarah yang dianggap sebagai hasil kebetulan untuk menjadi seluruh prinsip asas mereka dan melihlatkan bahawa hasil kerja ciptaan Ilahi terhasil melalui perubahan sembarangan itu. Sesiapa sahaja walaupun dengan sedikit kecerdasan akan memahami bagaimana tidak masuk akal untuk menganggap ciptaan yang dihiasi dengan contoh kebijaksanaan yang tidak terbatas kepada sesuatu yang berteraskan kebetulan tanpa pengertian dan tujuan, yang sangat sembarangan.

Di dalam kenyataan di atas, Badi’uzzaman menarik perhatian kita terhadap kenyataan bahawa adalah sesuatu yang kurang waras bagi seseorang untuk mengangkat dirinya sebagai tuhan dan yang sebenarnya makhluk yang lemah untuk mendakwa bahawa kewujudannya dan kesempurnaan alam semesta sebagai suatu ‘kebetulan’. Kekufurannya terhadap kewujudan Maha Suci Allah adalah kekafiran yang paling besar. Badi’uzzaman menyatakan bahawa terdapat banyak usaha pergerakan anti-agama yang semakin meluas di era kita dan adalah menjadi tanggungjawab besar untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman gerakan ini:

Falsafah kelahiran baru naturalis dan materialis yang kejam akan beransur-ansur menjadi kuat dan tersebar sehingga ke akhir zaman.. mencapai ke suatu tahap di mana menafikan Tuhan.. Adalah jelas kebodohan manusia yang lemah, yang berupaya dimusnahkan oleh seekor lalat dan tidak pula mampu walaupun mencipta sebilah kepak lalat, untuk mengaku sebagai tuhan.....

Seperti yang dinyatakan oleh beliau, kepercayaan bahawa materi yang mati mencipta alam semesta dan hidupan dengan sendirinya adalah suatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Lebih dari itu, adalah suatu yang amat mustahil untuk berkata bahawa seorang manusia dengan kepercayaan seumpama itu memiliki kebijaksanaan dan kewarasan akal fikiran. Sebenarnya, Nabi Ibrahim a.s telah menyatakan betapa jelas kedangkalan akal fikiran para musyrikin ketika menyembah ukiran kayu yang dibuat oleh mereka sendiri:

Ibrahim berkata: ‘Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak memberi mudarat kepada kamu? (Celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Surah Al-Anbiya: 66-67

Pembentukan Agama Batil Melalui Pegangan Materialis dan Evolusionis

Fakta seharusnya harus diberikan sebuah konsepsi yang jelas iaitu impian golongan materialis untuk melahirkan sebuah masyarakat yang menafikan Allah dan agama-Nya sekaligus membentuk individu yang merasa bebas tanpa sebarang ikatan tanggungjawab. Di puncak falsafah materialisme terletak keinginan untuk membentuk sebuah sistem sosial yang bukan sekadar menafikan kewujudan Allah s.w.t. tetapi juga turut menyingkirkan nilai spiritual dan moral serta meyakini bahawa untuk mencapainya, usaha menanamkan ideologi atheisme ke dalam akal fikiran manusia dan menyebar-luaskannya adalah suatu keperluan yang besar. Dengan menentang agama Allah, mereka menerima sebuah bentuk agama yang telah diherot-perotkan sesuai dengan pegangan materialis. George Gaylord Simpson, nama yang terkemuka dalam pergerakan neo-Darwinisme, menghuraikan konsep agama yang diterima oleh para evolusionis:

Seperkara yang jelas, terdapat beberapa agama baru, dilabel sebagai pegangan dan terlibat di dalam emosi keagamaan, yang tidak selari dengan evolusi dan sekaligus tidak dapat dipertahankan secara intelektual meskipun doa mereka yang emosional. Namun begitu, saya mengambilnya kini sebagai suatu keyakinan yang jelas, yang tidak menuntut kepada sebarang perbincangan lanjut, bahawa evolusi dan agama sebenar adalah saling harmoni.

Simpson, sebagai seorang evolusionis, menyatakan bahawa agama dapat disatukan dengan pegangan hidup materialis selama mana ia tertakluk kepada definisinya. Bagaimanapun, seperkara yang harus diperhatikan bahawa apa yang dirujuknya sebagai ‘agama sebenar’ sudah pasti bukanlah agama yang berasaskan wahyu samawi tetapi adalah merupakan suatu pegangan yang jauh menyeleweng dari landasan kebenaran, iaitu mencipta sebuah agama ‘yang bertentangan dengan ajaran keagamaan’ berdasarkan kepada pemikiran materialis dan memuaskan manusia secara emosional. Hari ini, majoriti manusia yang mendakwa yakin beriman pada hakikatnya hidup di bawah kebatilan agama yang didakwa oleh materialis sebagai ‘agama sebenar’.

Simpson

Di dalam bahagian berikutnya, beberapa ciri agama batil akan dibincangkan. Pegangan terhadap kepercayaan yang menyeleweng secara berleluasa di atas nama agama akan dijelaskan. Akibat tidak ditarbiyah untuk memusatkan akal fikiran dengan mendalam, manusia sering gagal menyedari kesilapan di dalam fahaman tersebut. Adalah merupakan satu tanggungjawab yang penting bagi para mukminin yang ikhlas untuk saling ingat mengingatkan sesama manusia yang lain terhadap agama yang batil ini dan menyampaikan pesanan al-Qur’an yang merupakan sumber kebijaksanaan yang unik yang diturunkan Allah sebagai satu-satunya pegangan bagi para hamba-Nya.

1) Ajaran bahawa Allah berada di atas langit

Meskipun beriman akan kewujudan Allah, sebahagian manusia mempunyai keyakinan yang begitu dangkal tentang keberadaan Allah. Fahaman materialisme adalah begitu jelas dalam kaitan ini. Disebabkan para materialis mempertahankan bahawa materi adalah kewujudan yang mutlak, secara tidak langsung mereka terpaksa menerima bahawa Allah berada di dalam lingkungan alam semesta material ini walaupun gagal untuk membayangkan ruang kedudukan-Nya.

Al-Qur’an juga menyatakan bahawa segolongan manusia dengan mentaliti yang sama juga pernah wujud dahulu. Untuk melihat Allah, Fir’aun mengerahkan pembinaan sebuah menara yang memuncak tinggi ke langit. Kepercayaannya ini adalah berpunca daripada kegagalan untuk memahami sifat-sifat Allah dan keyakinannya yang begitu mendalam terhadap kemutlakan materi.

Dan berkata Fir’aun: Wahai pembesar kaumku! Aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untuk bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang pendusta. Surah Al-Qasas: 38

Tetapi Allah s.w.t adalah Pencipta ruang dan sudah pasti tidak terbelenggu di dalam ruang yang diciptakan-Nya. Ruang adalah khusus untuk makhluk ciptaan-Nya dan Allah adalah Maha Tinggi daripada segala makhluk ciptaan dan pengetahuan-Nya meliputi segala-galanya.

Manusia yang terjerumus di bawah fahaman materialisme gagal untuk menggarap hakikat ini dengan menganggap bahawa Allah bersemayam di atas langit. Setengah yang lain melihat ke atas langit ketika berdoa, tetapi bagi mereka yang benar-benar memahami pengertian Asmaul-Husna-Nya sangat menyedari kehadiran-Nya di mana saja mereka berpaling. Allah berfirman tentang hakikat ini:

Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya! Allah maha luas lagi maha mengetahui. Surah al-Baqarah: 115

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia-lah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah al-An’aam: 103

2) Ajaran bahawa Tuhan mencipta alam semesta termasuk manusia dan kemudian meninggalkan mereka tanpa sebarang pertanggungjawaban.

Ajaran agama batil ini mendakwa bahawa Allah untuk pertamanya mencipta seluruh alam semesta termasuk segala makhluk hidupan dan kemudian meninggalkan mereka bersendirian, iaitu berada pada kedudukan yang jauh. Menurut fahaman ini, manusia ditinggalkan bergelut menentukan nasib mereka sendiri....

Akan tetapi, Allah juga bukan sahaja tidak dibelenggu oleh ruang tetap juga oleh masa. Apabila Dia mencipta alam semesta dan manusia, Dia mencipta mereka bersama-sama dengan masa silam dan hadapan di dalam suatu detik. Ini bermaksud, Allah mencipta segalanya dengan takdir mereka secara individu. Tanpa mengalaminya, manusia tidak dapat mengetahui sesuatu tentang masa hadapan. Tetapi Allah s.w.t. maha mengetahui masa hadapan bagi setiap individu manusia dan setiap detik yang akan dilaluinya. Ini adalah kerana Allah jualah yang mencipta setiap detik yang dilalaui, setiap perkataan yang diucap dan setiap perbuatan yang dilakukan. Dan sudah pasti Dia tidak mencipta alam semesta dan kemudian meninggalkannya sendiri, bahkan, Dia mencipta setiap detik kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Nya mulai sejak permulaan sehingga ke saat terakhir. Segalanya, sehelai daun yang gugur atau peristiwa yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya, terjadi selaras dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.

Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Surah al-An’aam: 59

Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surah as-Saffat: 96

3) Kufur terhadap Kewujudan syurga dan neraka

Sebahagian individu yang diselubungi pengaruh pemikiran materialis tidak mempercayai mengenai kewujudan syurga dan neraka walaupun mungkin percaya kepada kewujudan Tuhan. puncanya ialah kerana mereka tidak dapat memastikan kewujudan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata atau disentuh dengan tangan.

Bagi seseorang yang mempunyai kebijaksanaan dan akal yang waras, di sana terdapat petanda yang jelas mengisyaratkan akan kewujudan Tuhan dan Hari Kemudian, contohnya langit dan bumi yang diciptakan dengan begitu rapi dan harmoni, dan begitu juga sel yang merupakan bahan binaan asas bagi seluruh organisma hidupan. Alam yang menampung kehidupan setiap individu sarat dipenuhi dengan petanda maha Pencipta. Sesiapa sahaja dengan akal yang waras dapat memahami bahawa Allah s.w.t adalah Pencipta setiap yang bernyawa buat kali pertama, dan Dia juga amat berkuasa untuk menghidupkan mereka buat kali kedua di saat hari kebangkitan. Golongan yang menafikan hakikat ini diterangkan di dalam Qur’an sebagai berikut:

Dan mereka berkata: Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkan kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah: Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin menurut fikiranmu. Maka mereka akan bertanya: Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah: Yang telah menciptakan kamu pada kali pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: Bilakah itu akan terjadi? Katakanlah: Mudah-mudahan waktu kebangkitan itu dekat. Iaitu pada hari Dia memanggil kamu lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu anggap kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja. Surah al-Isra: 49-52

Kegagalan mereka untuk memahami hakikat kebangkitan dan keraguan mereka terhadap kebenaran ini sekali lagi adalah diakibatkan kepercayaan materialisme yang menyeleweng. Materialis melihat proses fenomena kejadian seorang manusia sebagai hasil tindakbalas unsur dan zarah. Mereka menegaskan bahawa aspek metafizik manusia (jiwa dan emosinya) juga terhasil melalui tindakbalas yang serupa. Berdasarkan kenyataan itu, mereka menafsirkan saat kebangkitan sebagai pembinaan semula materi dan sekaligus gagal membayangkan kemungkinan proses ini. (ini bermaksud, mereka tidak dapat menerima bahawa materi yang telah musnah dapat hadir dan bersatu semula).

Apa yang gagal mereka fahami ialah bagaimana tubuh badan yang telah hancur dapat bercantum kembali setelah kematian, namun begitu mereka harus memikirkan bahawa manusia pada asalnya diciptakan daripada tiada. Seandainya demikian halnya, mempertikai kebenaran peristiwa kebangkitan atau meragui hakikat ini adalah suatu yang kurang bijak. Di dalam Qur’an, Allah mengisyaratkan tentang proses hari kebangkitan sebagai berikut:

Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Surah Qaf: 15-16

Hakikatnya, roh adalah merupakan entiti yang hakiki bagi tiap diri seseorang dan bukanlah longgokan pepejal daging dan tulang temulang. Kematian memusnahkan struktur tubuh badan namun roh tetap hidup selama-lamanya. Kematian hanyalah suatu pengalaman perpindahan roh menuju ke alam kehidupan Hari Kemudian. Allah berfirman:

Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam (tubuh) roh-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata: ‘Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka (sebenarnya) ingkar akan menemui Tuhannya. Katakanlah: ‘Malaikat maut yang diutus untukmu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmu-lah kamu akan dikembalikan. Surah as-Sajadah: 9-11

Perasaan prejudis yang disemai oleh golongan ini mengakibatkan mereka terhalang daripada memahami walaupun hakikat yang begitu nyata. Di dalam banyak ayat, Allah menyatakan bahawa golongan yang mengingkari Hari Kemudian dan meragui kematian sebagai suatu saat akhir adalah golongan yang tidak menggunakan akal fikiran:

Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-ilmu-Nya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah. Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Dan mereka berkata: ‘Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa’, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu; mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Surah al-Jathiyah: 23-24

Sebaliknya, keadaan para mukmin pula diterangkan sebagai berikut:

Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Luqman: 4-5

Iaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan orang yang beriman kepada (kitab) yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum engkau sedang mereka itu yakin akan adanya akhirat. Surah al-Baqarah: 3-4

Berhubung dengan usaha menentang agama yang dianjurkan oleh golongan atheis, di sana terdapat dua perkara penting yang harus dipertimbangkan. Satu daripadanya ialah membatalkan teori evolusi daripada perspektif saintifik agar umat manusia mengetahui bahawa kewujudan mereka bukanlah suatu hasil kebetulan tetapi adalah merupakan hasil kebijaksanaan dalam penciptaan Allah s.w.t. Dan yang kedua ialah untuk memaklumkan manusia mengenai hakikat sebenar materi dan sekaligus membantu mereka memahami ajaran agama yang sebenar. Sesiapa yang memahami bahawa dirinya adalah lebih daripada sekadar materi juga akan menyedari akan hakikat kehebatan Penciptanya, Allah s.w.t.

Hakikat bahawa Allah meliputi segala-galanya dan tidak dikekang oleh ruang dan masa, dan bahawa takdir setiap makhluk yang bernyawa telah ditentukan, dan bahawa syurga dan neraka telah pun wujud dan, bahawa segala tingkahlaku manusia adalah diciptakan oleh Allah, pada asasnya adalah merupakan hakikat yang dibentangkan oleh agama hak yang mudah difahami. Bagaimanapun, segelintir manusia enggan untuk mengakui kebenaran ini, samada sedar atau pun tidak, akibat daripada pengaruh fahaman materialis. Dan dengan itu, adalah satu keperluan bagi mereka untuk melepaskan diri daripada belenggu rasa prejudis dan mempelajari mengenai hakikat sebenar kebendaan. Bab terakhir di dalam buku ini, Hakikat Kebenaran Yang Membatalkan Agama Batil dan Kekeliruan Evolusi mendedahkan intipati sebenar kebendaan dan melihatkan bahawa apa yang sehingga kini dianggap sebagai suatu misteri yang rumit sebenarnya adalah merupakan hakikat kebenaran yang begitu jelas, terang dan mudah.Yahudi dengan semua kelengkapan rahsia mereka membawa kita menuju kepada satu kefahaman sesat yang amat merugikan. 

Setelah terjebak, kita sukar untuk kembali lagi ke landasan benar, kecuali atas kehendak dan rahmat dariNya.
Ilmu Syaitan menyesatkan manusia

Jauhilah dari terkena jerat Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak pernah akan meredhai Kaum Muslimin sehingga semuanya mengikut kehendak dan cara mereka. Jangan ingkari pesanan baginda Nabi SAW. Darwininsma beselindung di sebalik jubah Yahudi dan Nasrani membawa Fahaman Meterialisma. Fahaman inilah yang sedang disogok kepada kita untuk diikuti. 


10 comments:

 1. ... ASAL USUL KETURUNAN MANUSIA &
  KELEBEHAN AKAL MANUSIA...

  Ada pun asal usul keturunan Manusia itu dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Bermula kejadian Lembaga Adam itu ditempa oleh Malaikat Jibrael dari "7 Kepal Tanah Mekah", sebab itu kawasan Mekah itu rendah berkawah. Maka asal kejadian Siti Hawa itu dari "tanah lebehan" tempaan Lembaga Adam itu. Ada yg berkata Siti Hawa itu kejadiannya dari tulang rusuk kiri Adam. Ada juga mengatakan ujudnya dari kehendak hawa-nafsu Adam itu sendiri. Maka jasad ragawi setiap Para Nabi dan Manusia dimuka bumi ini adalah warisan kejadian dari Nabi Adam AS. Maka bernamalah Manusia dari pelbaei bangsa dan rumpun itu "ANAK2 ADAM", hinggakan ada keturunan hehe.. "Tahik Adam". Kecuali Bangsa Yahudi yg menafikan, hingga dikatakan evolusi kejadian Manusia itu berasal dari Monyet...

  Setelah bertempa Lembaga Adam selama 44 tahun, maka siaplah 7 anggota Adam lengkap dgn organ2 dan panca-inderanya. Maka ditiup akan Ruh-Nya / Nyawa-Nya, maka berdiri bernamalah Adam itu Manusia Hidup, karna memakai pakaian "Sifat Hayatullah". Maka lengkaplah Adam itu dgn 17 anggota. Maka Ruh-Nya / Nyawa-Nya itu adalah dari pancaran nan satu, itulah "Nur Muhammad". Hadis Qudsi ada menyatakan : "Ana Abual Ruh Wa Adam Abual Basyar - Aku adalah Bapak sekelian Ruh (Nyawa) dan Adam itu Bapak sekelian Batang Tubuh..." Maka dgn sebab itu setiap Ummat Muhammad SAW diwajibkan sehari semalam mendirikan solat 17 rakaat. Barang siapa tidak mendirikan solatnya, bermakna dia telah memutuskan, meruntohkan titian Rasolnya, Nabi Muhammad SAW. Maka terkeluarlah dia dari Bangsa Muhammad...

  Barang siapa percaya dan mengaku evolusi kejadian Manusia itu asal berasal dari Monyet, maka bermakna dia adalah keturunan Monyet. Maka samalah fahamnya dan bangsanya seperti Theori Charles Darwin Sang Monyet bangsa Yahudi yg sesat lagi menyesatkan itu. Begitu juga ada terdengar Orang Melayu yg mengaku dirinya dari keturunan "Muntah Lembu". Bangsa Yahudi itu emang lecek, amat pintar memutar-belitkan fakta Quran yg mengutuk Bangsa Yahudi karna melanggar larangan Tohan menangkap ikan pada hari Sabtu, lalu dikatakan Yahudi itu "macam Monyet daa"...

  Manusia itu adalah sebaik2 kejadian yg diciptakan Allah Rabbul Izzati. Sebab itu hanya Manusia itu yg bisa menjawat sebagei Khalifah Allah dimuka bumi ini. Sebab kelebehan Manusia itu karna kelebehan "Akalnya". Kelebehan akalnya bisa memikirkan hal2 Ketuhanan dan Kebendaan. Akal dapat membedakan antara Suruhan-Nya dan Larangan-Nya. Namun kalo "Akal Setan" udah bekerjasama dgn "Nafsu Serakah" tanpa batasan, maka kesannya membujur lalu melintang patah. Akal bisa mengaku bangsanya pilehan Tohan, tetapi bangsanya paling merosakkan, paling kufur terkutuk disisi Tohan. Manusia ramei durhaka terhadap Tohannya, yg telah menciptanya. Akal telah banyak disalahguna, lebeh cenderong kepada hal2 kerakosan kemajuan keduniaan, hingga melalaikan, merosak, menjahanam, membunuh sesama Manusia, dsbnya...

  Sejarah2 silam telah banyak memberi amaran dan pengajaran, namun Manusia mudah lupa, peringatan2 Allah sering dilalaikan, ngak diendahkan. Maka akibatnya Akashi Record /Kitab Rakaman setiap individu dan Alam Semesta ini telah dipenuhi dgn bintik2 hitam.. Akal yg tenang, fikir, sukma dan budi itu pelita hati, beserta dgn iman yg kukoh. Bisakan semuanya itu dibersehkan dipulehkan seperti asalnya..?? Namun Akhir Zaman menjelang tiba, hahaha... maka sudah tiba masanya "Akal Setan" tanpa sempadan itu akan dibenamkan. Kapan munculnya Si-Dia yg dinanti, maka akan tersingkaplah segala kepalsuan dan kekejaman. Maka akan bersinarlah itu keadilan dan kebenaran. Haha.. Mother Earth has shaked the world many times. She will be continuing shaking...

  Wallahu'alam =_= Wassalam....

  ReplyDelete
 2. Terima kasih saudara 'anon' Maklumat yang bergunaa untuk manusia muslim. Saya setuju dengan saudara. Kasihan kepada umat hari ini yang tidak tahu hakikat kejadian sehingga ditipudaya dengan mudah.

  ReplyDelete
 3. Kepada anon april 13 2:11.

  Terma sebenarnya yang digunakan oleh Darwinist ialah Ape/great ape ataupun bermaksud beruk. Bukannya Monyet yang membawa maknanya Monkey dalam bahasa Inggeris. Terdapat perbezaan besar di antara Beruk dan Monyet.

  Pada saya teori Darwin ini tidaklah secara totalnya boleh orang Islam menolaknya. Darwin tidaklah membincangkan hanya berkenaaan manusia sahaja. Banyak perkara lain yang dibincangkan hasil dari kajian Darwin ini.

  Surah an nur : 45
  Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Ia kehendaki (selain dari yang tersebut), kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Bandingkan ayat tersebut dengan teori Evolusi yang mengatakan setiap haiwan yang ada termasuklah beruk yang akhirnya menjadi manusia juga berasal dari air. (primodial soup)


  Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”
  (Al-Baqarah ayat 30)

  Bagaimana Malaikat mengatahui akan fitrah manusia suka menumpahkan darah? Adakah sebab terdapat Beruk beruk yang dinyatakan oleh Evolutinist Darwin sebelum Nabi Adam a.s seperti Homo erectus misalnya?

  Pada saya teori Darwin boleh diterima pakai tetapi terhenti di takat penciptaan Manusia. Pada saya manusia sekarang berasal dari Adam a.s yang merupakan ciptaan baru untuk mengantikan beruk-beruk sebelum itu yang mana kelebihan Nabi A.s ialah akal dikurniakan sekali berbanding beruk beruk sebelum ini yang tidak berakal. Yang membezakan kita dengan beruk-beruk tersebut ialah akal. Darwin sebagai cendikiwan humanist terkhilaf ataupun sebagai musuh agama secara sengaja berniat untuk menyesatkan orang yang mempunyai pegangan agama dengan mengaitkan beruk-beruk tersebut dengan manusia. Walhal Nabi Adam a.s ialah cabang species yang baru yang tiada ada kaitan dengan beruk-beruk sebelum ini. Sebab itu tinggalan fosil yang mengaitkan beruk-beruk dan species kita (manusia dari Adam a.s) tidak terjumpa lagi (missing link. Tdiak terjumpa sebab sememangnya tiada missing link ini.


  Sebagai Khalifah bumi yang mempunyai kelebihan akal yang berketurunan terus dari Nabi Adam a.s bukannya dari homo erectus yang kita wajib menyiasat tentang kejadian-kejadian ini. Contohnya apakah proses yang boleh membuatkan orang dahulu besar-besar dan tinggi (mengikut cerita Nabi Adam a.s ialah 40 hasta tinggi) menjadi kecil seperti sekarang? Apakah JAwapan saintifik Islam dalam hal ketinggian Nabi Adam A.s ini? Evolutionist ada jawapannya. Tidakah kita umat Islam merasa malu kepada orang orang ini sedangkan akal yang Tuhan anugerahkan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh MEREKA dan KITA masih sibuk dengan Nur Muhammad hanya dari sepotong hadis? Kalaulah kita membuat rumusan dari hanya sepotong hadis dan tidak merujuk kepada sumber-sumber lain amat rendahlah mutu dan displin akedemik umat Islam ini. Jangan lupa Darwin berkelana merata-rata untuk mebuktikan teorinya tetapi kita hanya duduk di Masjid mendengar kuliah subuh lalu terus menafikan Darwin. Jika hendak menafikankan Darwin kita hendaklah sekurang-kurangnya tekun seperti beliau atau sekurang-kurangya tahu perbezaan antara BERUK dan MONYET.

  Terimakasih. Minta maaf jika tersinggung dan Hanya Allah yang maha mengetahui.

  ReplyDelete
 4. Kepada anon 2:11 Jangan merendah-rendahkan Nur Muhammad sekiranya tidak arif mengenainya. Jika anda mengkagumi teori Darwin dan sepakat dengannya dalam menentukan asal kejadian, kami tidak akan menghalangnya. Tindakan anda meremehkan Nur Muhammad menandakan anda tidak pernah membuat kajian tentang Ilmu Hakikat dan Laduni. Walaupun sepotong hadis, ia lebih bermakna dari teori Darwin yang berjela2 panjangnya. Jika anda seorang dari pengkagum Sains dan teorinya, harap dapat mempastikan pandangan anda tidak mengheret manusia kepada lorong yang tidak membantu kita kembali kepada perkara HAQ. Tujuan asal mengapa manusia dijadikan Allah awt. Darwin telah mengelirukan sebahagian besar penduduk alam ini dengan pandangan "akal"nya. Bagi sains ia mungkin mengujakan, tidak dalam keagamaan terutamanya Islam. Sekali lagi saya minta jangan meremehkan hadis walaupun anda hanya suka berpandukan kepada alQuran semata2. Harap jangan keliru.

  ReplyDelete
 5. kepada anon apr 14 01:18 am;

  Tidak ada siapa mengkagumi Teori Darwin di sini. Ianya hanya satu teori. Teori bukan fakta. Jika kita bersandarkan kepada teori sahaja maka boleh sesat di buatnya. Tetapi kita perlu mengkagumi ilmu sains kerana ianya ilmu Allah juga. Kita kagum kerana tuan punyanya ilmu sains itu ialah Allah bukan kagum fitrah ilmu itu. Jika kita menolak hukum sains maka kita menolak Allah S.w.t.. Kita bukan orang barat yang menolak penyatuan keagamaan dan ilmu dunia. Orang Islam tiada konsep sebegini. Jika kita kata Allah itu Esa - Buktikan secara matematik. Orang Kristian bermasalah untuk pembuktian ini sebab Satu di bahagikan 3 dalam nombor sejati Bukan nombor pecahan = 0.33333333333 infinti Maka dalam trinity jika = 0.333333 (Tuhan Bapa) + 0.33333 (Tuhan anak) + 0.3333333 (Ruhul kudus) = 0.9999999999999999999 tidak mungkin jadi SATU. Orang Islam tidak ada masalah matematik sebegini. Inilah kelebihan ilmu sains.

  Saya tidak meremehkan Nur Muhammad jika benar ianya ada - sebagaimana saya tidak meremehkan teori Darwin TETAPI jangan lupa Nur Muhamamd juga masih dalam bentuk teori dan pendapat bukannya satu fakta. Allah itu Esa - ialah fakta. Rasulullah sa.w ialah Rasul Allah - ialah fakta Konsep Nur Muhammad = bukan fakta hanya teori.

  Jadi kenapa kita hendak bersandarkan kepada teori sahaja? Yang membezakan Darwinist membuat kajian yang mendalam berkenaan teori evolusi sesuai dengan fitrah manusia sebagai Khalifah untuk mengenal Allah melalui tanda-tanda persekitaran alamnya - manakala pelopor Nur Muhamamd hanya membuat rujukan sebelumnya yang kita sendiri tidak pasti kebenarannya.

  Jika pelopor Nur Muhamamad hendak membuktikan teori mereka menjadi satu fakta silalah buat pembuktian dengan jelas bukan hanya asyik masyik fana mabuk cinta dan sebagainya dan berkata 'ah kamu tidak pernah merasainya maka kamu tidak tau kelazatannya'. Jika Darwinist berkata sebegitu " ah kamu tidak pernah merasainya evolusi maka kamu tidak tau asyiknya " maka tidak adalahlah ilmu permindahan sum-sum tulang. Terimaksih Darwin sebab anda tidak syok sendiri. Tetapi Darwin anda menipu berkenaan asal usul manusia maka kamu sesat lagi menyesatkan

  Buktikan Nur Muhamamd secara matematik hukum fizik. Buktikan akal yang Allah bagi dekat kita bukan sia-sia. Buktikan dengan merujuk Al-Quran dan Hadis.

  Contohnya jika benar Nur Muhamamd itu makhluk yang pertama (apabila di sebut makluk pertama ini bermakna tiada ruang kerana ruang itu juga mahkluk, tiada masa kerana masa itu juga makhluk, tiada graviti kerana graviti juga makhluk, tiada hukum fizik, malahan tiada syariat. Ini bermakna juga ketiadaan pun tidak ada/ Nothingness do not exist. Kosong pun tiada sebab kosong atau ketiadaan juga makhluk. Emptiness do not exist) bagaimana Nur Muhamamd boleh berinteraksi dengan alam yang tiada/kosong (nothingness). Perlu ingat Hanya Allah tidak bergantung kepada undang-undang ruang dan jarak. Apabila tercetusnya Nur Muhamamd dalam keadaan tiada ruang dan masa dan tiada jarak adakah Nur Muhamamd dan Allah itu bersatu?

  Dari di atas jika bersatu dengan tiada ruang jarak dan masa - adakah Allah membenarkan penyatuan tersebut- adakah Allah menaikkan taraf Nur Muhamamd menjadi sepertiNya yang boleh wujud di dalam ketiadaan/nothingness tanpa ruang tanpa masa tanpa jarak? atau dalam bhasa sebaliknya (ampun Ya Allah hamba hanya membuat perbandingan untuk berkongsi pendapat) adakah Allah menurunkan tarafnya sebagai Pencipta berkongsi kewujudan dengan Makhluknya bernama Nur Muhammad dalam penyatuan?

  Saya cadangkan oleh terlalu banyak persoalan maka rajin-rajin pelopor Nur Muhamamd membuat pembuktian seperti evolutinist yang sibuk mencari Missing Link.

  Kesimpulannya Nur Muhamamd hanya satu teori. Maka buktikannya. Teori evolusi berkenaan manusia hanya lah teori sebab tidak dapat dibuktikan. Setakat ini Teori Nur Muhamammd dan Teori Darwin hanyalah setaraf kerana kedua-duanya hanya teori belum terbukti.


  Terimaksih. Hanya ALlah yang maha mengetahui.

  ReplyDelete
 6. hmm Nabi pun pandai membuat teori juga rupanya ye? hah pertama kali kita dengar. Adakah cerita Nur Muhammd itu satu cerita bohong? Ni kena tanya Dr. Muhammad Uthman El Muhammady.

  ReplyDelete
 7. Perkara ghaib hanya diminta untuk di imani bukan mencari melalui konsep matematik. Pendekatan fizik juga banyak melalui prasangka dan teori, kenapa pula sanggup terima dan ketengahkan, akibatnya berlaku berbagai percanggahan. Bagaimana hendak membuktikan kewujudan malakat dengan matematik dan kaedah fizik moden? Tentu sekali lebih rumit nak cuba buktikan siksa kubur. padang mahsyar dan syurga neraka. Ini semua kerja mereka yang membawa fahaman Wahabi dan Islam Liberal sahaja semua hendakkan bukti nyata (matematik dan sains). ASWJ takut hendak berkata dan berhujah sebagaimana AnonymousApr 14, 2012 03:41 AM di atas.

  ReplyDelete
 8. ANTARA MONYET & BERUK : Monyet itu sebutan umum bagi pelbagei jenis hewan monyet : (1) Yg Kecil - Beruk / Baboon siponggong merah, Kera / Lotong / Siamang sikelabu hitam, dsbnya. (2) Yg Besar - Chimpezee / Gorilla sihitam legam, Mawas / Big-Foot ngak ketahuan karna ujudnya maseh samaran, dsbnya.. Apakah bener minatang Ape / Great Ape itu bermakna Beruk? Jika Ape / Great Ape itu, sepatutnya Chimpazee, Gorilla, Mawas, Big-Foot dsbnya. Hahaha... bukannya "Beruk Si-Bontot Merah" tuh pak...

  Maka koq dari situ terbitnya kisah dan movie "Tarzan The Apes Man". Antara kisahnya mula2 the Apes mengajar Tarzan cara makan pisang. Setelah kehadiran Jane, Jane pula mengajar Tarzan haha.. cara sebenar makan pisang. Begitu juga ujudnya Dewa Monyet Hindu "Sang Hanuman". Begitu juga lagenda "Wukong The Monkey King", difilemkan dlm movie China "Journey To The West". Hahaha... koq begitulah kepintaran / kejelekan Ilmu Akal, karna bahasa sebutan telah tenggelam punca, pada hal yg dimaksodkan hewan yg sama koq seket2 ngak serupa...

  Theori evolusi Manusia seperti fahaman Darwin itu ada juga diceritakan dlm kitab karya Mahyuddin Ibnu Arabi dari Andalusia, diterjemahkan oleh Bung Majid Khatib. Berakhirnya sesuatu ciptaan itu adalah bermulanya ciptaan yg baru... Namun theori ini ngak sesuai dibicarakan secara umum, koq salah faham bisa menyesatkan. Ada dikisahkan oleh seorang sahabat kapan beliau bertanyakan fahaman ini, lalu disangkal oleh Mursyidnya. Maka ada baeknya dirujuk aja kitab2 Tasauf, Quran dan Hadis2 itu. Dlm kitab "Mengenal Ruh" karya Tok Syeikh Taleb Naem AS-Saufi, beliau juga membatilkan fahaman Darwin itu...

  Berkenaan Surah Nur Ayat Ke45 itu, emang Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Maka terpulanglah pada kefahaman masing2 cara memahaminya Ayat Ke45 itu, karna Ilmu Akal itu bebas mentafsirkannya. Maka koq intisari dari Suruh Nur itu adalah Ayat Ke35, karna disitulah terhimponnya apa yg mahu dicari - "NURUN ALA NURIN".. Apakah maksod kedalamannya..?? Allahu'alam, Allah Rabbul Izzati jua Yg Maha Mencipta. Namun disini Ilmu Akal ngak bisa bebas mentaksirkannya, melaenkan Sang Ampunya Diri itu jua yg bisa mengerti, itu pun dgn Izin-Nya jua...

  Kog begitulah kepintaran dan kelecekan Ilmu Akal, sentiasa mahu menang ngak mahu tundok2, karna kewujudan Akal ada dimadahkan begitu begini.. Namun ada satu Ilmu ketuhanan yg ajaib bin ghaib, dimana Ilmu Akal langsung ngak bisa masuk campor ngak tembus, karna akal akan larut dan bengong. Ilmu apakah itu...??? Allahu'alam, Allah Rabbul Jalla itu jua Yg Maha Mengetahui. Fasal Bab "Nur Muhammad", maka terpulanglah pada kearifan kalian menangkap dan mahu mencari kebenerannya. Ianya ngak laen adalah belahan dari "DOKTRIN HAKEQAT MUHAMMAD"...

  Allahu'alam =_= Peace....

  ReplyDelete
 9. Salam Anonymous Apr 14, 2012 01:32 PM

  Penerangan yang bagus sesuai dengan pegangan ASWJ. hmm :kitab karya Mahyuddin Ibnu Arabi dari Andalusia, diterjemahkan oleh Bung Majid Khatib. " saya pernah baca tulisan al arabi ini. Memang jelas wujud falsafah sedemikian, tetapi ia berlandaskan hujah alQuran dan Hadis. Selebihnya saya tak faham. Cikgu Majid Khatib dari Perak? Maaf bertanya, saudara dari Malaysia atau Indonesia?

  ReplyDelete
 10. Salemmm Bung Haji... Wak hanya seorang pengembara. Dimana bumi Allah kaki Wak berpijak, disitulah langit Allah yg Wak junjong. Wak hanya jalan2 cari makan, mencari sesuap nasi menampong perut yg kelaparan, dan perut2 yg ramei yg diseberang lautan...

  Cikgu Majid Khatib dari Perak ? Itu Kg Pasir Puteh Ipoh malee punya olang, haha... gue yamin tatak sombong, tatak banyak munyi... Hanya itu olang keturunan Monyet Wukong malee punya, huwaaa... banyak sombong, kincing banyak kuat munyi...

  Ampon pak & =_= Peace....

  ReplyDelete

artikel menarik sepanjang masa

Total Pageviews